Teade seoses tori täkk Hilbek 13 533 T'ga
EHSi juhatus tegi koosolekul 30.03.2011 Toris otsuse tühistada 26.04.2010 antud Hilbeku külmutatud sperma kasutuskeeld (vt. manus) ja avaldada valmivas EHS aastaraamat 2010's täkk Hilbek 13 533 T andmetes: omanik Toric Center, Maria Lifv ja külmutatud sperma müügikontakt: Oü Tori Hobusekasvandus, Imre Sams tel. 503 1892."TEADE TORI MÄRADE OMANIKELE EESTIS
Tori täkk Hilbek 13 533 T paaritas suvel 2008 Oü Tori Hobusekasvanduses, Pärnumaal. Täku selleaegne rootslasest omanik Toric Center (esindaja Maria Lifv) andis Oü Tori Hobusekasvandusele loa ka külmutatud sperma võtmiseks, mis alates 2009.a. oli müügis Oü Tori Hobusekasvandusel (vt. EHS Aastaraamat 2008: Tori tõugu erasugutäkud, paiknemine 2009a aastal). Kevadel 2010 ilmus Hilbeku külmutatud spermast müügikuulutus internetti isiku/ettevõte poolt, kellel polnud midagi pistmist Oü Tori Hobusekasvandusega. Eesti Hobusekasvatajate Seltsi juhatus tegi koosolekul 26.aprillil 2010.a. otsuse (vt. manus) , et Hilbeku külmutatud spermat ei tohi Eestis kasutada kuni on lahendatud vaidlus sperma omandiõiguse üle. Oü Tori Hobusekasvadusel, Toric Centeril ja Hilbeku uuel omanikul on väga kahju, et selline ebameeldivus on tekkinud, eriti arvestades Hilbeku vastu tuntud huvi ja tema kvaliteedi, välimuse, jõudluse kui sportlike tulemuste suhtes. Kuni probleemi lahendamiseni ainsaks võimaluseks saada Hilbekust varssu Eestisse jääb märade viimine tema juurde Rootsi naturaalpaaritusele. NB! Oü Tori Hobusekasvandus ja Toric Center ei vaidlusta ja pole vaidlustanud suvel 2008 Tori Hobusekasvanduses tehtud naturaalpaaritusi, olgugi, et paaritustasud pole märaomanikelt Oü Tori Hobusekasvandusele laekunud.